Допълнения към урока
Учебна програма Композитинг с Fusion
1. Въведение в Fusion. Интерфейс и основни концепции в „Node Based Compositing”