10. Концепция на „Concatenation”(Низ от инструменти). Оптимизиране на композицията, добри практики

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
След като се запознахме с "domain of definition" ще е хубаво да се запознаем с още една концепция в композитинга и особено в "none based" композитинга.
Тя е така нареченият на английски термин "CuteNation".
Няма нужда да го помните, но нека да видим всъщност, за какво става въпрос.
Ще направим нов проект.
Нека много набързо да добавя някакъв текст.
Няма да има много голямо значение, просто ще напиша 123456.
Нека изберем "high-quality".
Това което "concatenation" засяга е акумулирането на няколко трансформация една след друга.
Какво би означавало това? Ако добавя един "transform" и го закача за текста, аз мога да го местя.
Това, което в "transform" имаме като опции е "invert transform", да обърнем обратно трансформацията, както се бяхме запознали в предишен урок.
Но имаме и опита "flatten transform".
Какво ще рече това? Нека взема този "transform" и да направя, ще изключа за малко този "smooth resize" и ще преместя с половин пиксел текста.
Ще видите защо ще го направя по този начин.
Ще копирам многократно този "transform".
Копирам и ще го "paste" много пъти.
Колко станаха, един - осем, 10 пъти.
Ако дойда в този "transform" ще видим текста, как се е преместил.
Както забелязвате качеството никак не се е променило.
Това е така, защото "Fusion" акумулира трансформациите една след друга и накрая може да се приеме, че прави една-единствена трансформация.
По този начин се запазва максимално качеството на изображението.
Нека да ги изтрия за момент тези.
Добавя просто някаква цветна корекция.
Да кажем "brightness/ contrast".
Отново копирам тези два инструмента един след друг.
Ако погледаме този "brightness/ contrast" ще видим, че вече независимо дали правим същата трансформация, изображението стана доста по-меко отколкото преди.
Ще го копирам още веднъж.
Това което прави "brightness/ contrast", макар, че в момента нищо не коригираме е да раздели една трансформация от друга.
По този начин това означава, че "Fusion" просто ще премести наново тези пиксели с стойността, която сме му задали.
и така той няма възможност да акомулира това преместване.
Ако има много премествания, които са разбити чрез различни цветни корекции или някакви други инструменти, малко ли много ще изгубим от качеството на изображението Отново ще изтрия всички инструменти.
И отново ще копирам само трансформацията, но този път ще избера "flatten transform".
"flatten transform" oзначава, че "Fusion" ще изпрати чиста информация пиксели.
Kогато стигне до този инструмент, той ще възприеме все едно, както преди малко добавихме инструмента с корекции.
Ако копирам този "transform" и започна наново да ги поставям.
Отново ще се развали качеството.
Нека да може да продължим.
Ще видим вече, как получихме едно доста размазано изображение.
Ако изключа на всеки един "transform" тази опция "flatten transform", ще видим, че качеството по никакъв начин не се е променило.
Единствено имаме едно отместване.
Това е концепцията на „Concatenation”.
Така нареченият термин на английски.
Това е хубаво да се знае, защото когато сложим "merge", той също разбива възможността за такова акумулиране на трансформации и ако правим много дребни, малки настройки, бихме могли да загубим в някои случаи, доста голяма част от качеството.

Тест за преминаване към следващия урок

 
При използването на инструменти за трансформация е хубаво ?
Да се избере отметката „Flatten Transform” за по-добро качество
Те да са подредени хаотично с други инструменти между тях
Те да бъдат подредени един след друг, за да се запази максимално качеството на изображението