Допълнения към урока
Учебна програма Композитинг с Fusion
7. Създаване на псевдо 3д пространство от статична картинка. Изрязване по зелено. 

Дискусия към урока