Автоматизация на стабилизирането с модификатори.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
За да добавим стабилизираното движение на картината ще използвам още един модификатор.
Който ще добавим във вторият офсет, който добавихме.
Да натиснем десен бутон върху "offset parameter".
Изберам "midify with" и ще изберем този "SavitskyGolayPointFilter", който е модификатор за изглаждане на криви.
Какво означават тези параметри? Имаме "point input" или това е информацията, която влиза във филтъра.
Другите три параметъра се използват за изчистването или за изглаждането на самата крива.
Какво означава това? Ще искаме да вкараме информацията за тази крива и филтърът ще я изчисти и омекоти, но автематично.
Нещо като това, което направихме на ръка в предишен урок.
Какво ще направим? Изберам трансформ, нека си влезе в модификаторите.
В "point input" натискам десен бутон, "connect to" избирам тракер1 и изберам "unsteady position".
Това означава, че отново ще върна движението на кадъра.
Да видим.
Той вече ще си се движи, но ще е леко стабилизиран.
Сега ще видите по-добре, как се получава.
Нека да дойдем в нулевият фрайм.
Тук е началото на референтната точка.
Ще избера позицията мога оттук да го преместя малко по-напред и ако се загледаме, параметрите са много близки до -0,5 и това е нормалното изместване ако в тази зона ние 0,5-0,5, ние трябва да напишем -0,5 и -0,5.
По този начин картинката вече е в кадър.
Това отместване бихме могли да направим и със следващият инструмент трансформ.
В случая по този начин запазваме всичко в един единствен инструмент и е по-удобно за работа.
Да се ползва просто като инструмент.
Разбиваме дейностите в различни инструменти.
Това което се случва за момента може би не се вижда, има едно леко отместване на картината.
Преди да видим по-осезаемо, как се стабилизира нека видим, какво правят различните параметри.
Този филтър е определен алгоритъм, но това което най-общо е важно да знаем ако намалим "order".
Да го направим примерно на 0 ще омекотим максимално кривата.
Като "sample width" е ширината на семплите, които взимаме.
В какъв диапазон от кривата искаме да изчистим.
Ако всяко сгъване на кривата е един фрейм, ако изберем пет означава, че филтър ще осреднява 5 фрейма от картинката.
А "sample spacing" е разстоянието между всеки "sample", в случая един фрейм, който взимаме.
Това което можем да видим е, как екрана, този правоъгълник леко играе, защото той всъщност се стабилизира вътрешно в картината.
Нека да го пусна.
Виждаме, как леко играе.
По този начин имаме по-омекотено движение, може да се каже най-оптимално Без да си играем на ръка да проследяваме картината да влиза идеално в кедър.
Виждам тези черни елементи, които се появяват.
Те вече не са толкова драстични, защото самият филтър си върши работата, все пак да се стреми да проследи кривата на движение на камерата.
Можем да изберем е от трансформ, като се върнем в "tools", да изберем "duplicate" или "mirror" дори.
И ако отидем някъде напред...
Нека всъщност да намеря някоя по-голяма дупка.
Ето тази тук.
Ако изберем "duplicate" ще видим, как се повтарят пикселите.
Ако избера "mirror" ще се повтори наобратно картинката, както видяхме.
И в случая ще имаме почти незабележимо допълване на липсващите пиксели.
При по-големи отмествания е по-лесно да забележим, че нещо не е наред по ръбчето.
В този случай ще ни свърши идеална работа.
Можем ако дойдем в модификаторите, ако намалим "sample" на нула.
Ние няма да имаме никакво отместване и по този начин ще имаме максимално, едно-към-едно трептението и вибрациите, които имаме от кадъра.
Но ако ги увеличим, нека ги направим на 10.
Ще имаме още по-добре стабилизирана картина.
Ако ви прави впечатление долу бара, който в зелено ни показва кеширането на информацията, която в момента имаме.
Започва от 10-ти фрейм и спира на 58-ми.
Това е така, защото този филтър взима информация 10 фрейма напред и 10 назад, за да изчисти движението на кривата.
В случая, когато сме на 5-ти фрейм той трябва да взема от -5, а ние нямаме тази информация.
Затова имаме и ето този червен кръг и самият инструмент става червен, защото по този начин ни показва, че той не успяват да сметне в този фрейм информацията.
Това, което можем да направим е просто да тракнем малко повече информация в началото и в края на кадъра, но ако това е кадъра, с който разполагаме нямаме повече движение, няма повече материал.
Просто можем да изберем материала и да изберем "hold first frame" и "hold last frame".
В случая на нас ни трябват по 10 фрейма.
Това, което ще направим е да напиша 10 Сега получихме отмества на картината, защото ние всъщност ако я погледнем първите 10 фрейма са статични.
Просто сме запазили, първият фрейм сме го задържали, с 10 фрейма като дължина.
Но от "global in" мога да напиша -10 и ще имаме същото движение, но този път ще имаме информация преди нулевият фрейм.
Същото ще важи и занапред, ще има информацията до 178.
Ако погледна трансформа инструмента няма да е червен, той ще си работи съвсем адекватно.