„Particle Emitter” , част 2.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Сега ще се запознаем с останалите табове от „particle emitter”.
Нека започнем първо от регион таба.
Както виждате той ни предлага различни опции като в началото имаме регион.
Това означава, че може да определим зоната, в която да се създават частиците.
Избрана е сфера и ние виждаме, тя се визуализира по този начин и просто ни показва откъде се създават смите честици.
Нека за момента само да върна "position variance" да бъде на 0.
Ще увелича броя на частиците, за да виждаме по-добре, какво се случва.
Връщам се в региона и нека да видим, какви други опции имаме.
Имаме "all", което означава, че ще бъде просто навсякъде, ще покрие някаква зона, но по-любопитното е да видим, какви други опции имаме.
"bezier" означава, че можем да направим някакъв "shape", по който да се създават частиците.
Нека да видим опциите.
Той изглежда доста странно, защото сме в 3D пространството.
В някои от случаите е по-добре да го ползваме на изцяло 2D среда, но можем и в 3D.
Имаме битмап, което е по картинка.
В случая ни трябва да изберем някакъв битмап, който да влезе в самият емитер.
Както виждате в това триъгълниче пише регион битмап.
Нека да видим "cube".
Кубът вече е в пространството и можем да променим неговата ширина, височина или дълбочина.
Съответно да го направим по-голям.
и както виждате тези контроли, които имаме ни позволяват да наместим зоната, в която искаме да се намират частиците.
Мога да нулирам за момента.
Освен куба имаме по линия като можем да определим началната и крайната точка и всъщност частиците ще се създават от тази линия.
Имаме също така от "mesh" ако заредим дадена геометрия.
Правоъгълник и сферата, която видяхме по-рано.
Всеки един от тези различни региони има различни опции.
Някои дори ни позволяват да добавим и чрез външен инструмент.
Както в случаят е "mesh input", който се появи след като избрахме опцията "mesh".
Аз ще избера "cube" и ще го направя малко по-голям.
Така ще видим частиците, които създаваме в това поле.
И както виждаме на тях се запазва движението, което преди това бяхме задали В "style" таба имаме възможност да променим визията на самите частици.
Какви стилове имаме? "point", това са точки Колкото се приближаваме, винаги ще ги виждаме като едни точици.
Имаме "bitmap", което ни позволява, появи се нов триъгълник, нов "input".
В който можем да заредим картинка, която да бъде на място на всяка една от тези честици.
За момента няма да спираме на него.
С "blob" се създават едни частици, които по някакъв начин са като сферички и както виждате като сменяме различните стилове, получаваме и различни контроли.
Някои се скриват, някои се показват, които ни позволяват различни корекции по вида на частиците.
Не прегледаме, имаме "brush".
Mоже да изберем определен вид четка така да се каже.
Това може да е пак вид картинка, но те са вече предварително заредени.
Ние пак бихме могли да закачим нещо.
Имаме линия, може да изглежда като линии.
Имаме "point cluster", което означава, че всяка една частица ще бъде съвкупност от различен брой точки.
Ето това е една частица, ако се приближим ще видим една точка, но можем да увеличим броя, около всяка една частица да бъде представена от много на брой частици.
Също е доста удобно за различни ефекти, които искаме да постигнем.
Нека да изберем "NGon".
Той ни предоставя още повече възможности.
"NGon" е някакъв многоъгълник, който можем да създадем.
Имаме различни видове.
Има кръг, мек кръг, плътен многоъгълник, на който можем да променяме броят на страните.
И също, до колко да е звездообразен.
Имаме мека звезда.
Както виждате може да се стартира по различни начини, с тези различни форми.
И имаме кръг.
Разликата между двете едното е, че имаме мекота.
Съответно тези параметри няма да влияят.
Докато тук имаме изцяло чист кръг, без да е мек по краищата.
Нека останем на кръг.
Както виждате като се въртим около самите частици, те ще гледат винаги към нас.
И какво друго имаме като възможности? Имаме "color controls", които не позволяват да променим цвета на частиците.
Имаме и "alfa", която ни позволява да ги направим прозрачни.
Те адитивно се смесват и можем да тушираме това адитивно смесване чрез силата на цвета.
Имаме "color variance".
Kакто видяхме и тук, и в предишните параметри, имаме параметри, които ни позволяват да добавим определен вид вариация на самите частици.
Kакто виждате, по този начин добавяме вариация в цвета им.
Което е много удобно.
Другото е "color over life controls", което не позволява да променим цвета на частиците спрямо техният живот.
Както видяхме, ние нагласихме живота им да е 20 фрейма.
Това означава, че ако дойда в стила, в началото те ще са светли, ще е максималният им цвят, който явно не се променя, но нека да изберем някакъв друг цвят в този край.
Просто като кликнем и добавим стрелкичка, можем да променим цвета, нека го направим черен.
Така ще видим, как във времето те ще се тонират към черно.
Ако добавя червено, те ще отидат към червено.
Така можем допълнително да променим цвета на частиците в движение на времето.
Ако искаме да го махнем, трябва да сме избрали триъгълника и да изберем този "x" Друга възможност е "size controls".
Оттук можем да определим размера на самите частици.
Можем да ги направим по-малки, може да ги няправим и много големи.
Хубавото е, че можем да добавим вариация отново.
"size to velocity", което означава, че по някакyв начин обвързваме големината на частиците със скоростта.
Един от вариантите е да е правопропорционално и обратнопропорционално спрямо обвързаността на размера към скорост.
Имаме и "size Z scale", което в случая няма как да видим, но ако е обеммна частицата, бихме могли да я скалираме и само по "z" оста.
Както виждаме, имаме отново един параметър, който се нарича "size over life".
Което е подобно на "color over life controls" Това означава, че в зависимост от живота, в който се намира частицата ние знаем,че имаме от 0 до 20.
Това означава, че от нулевият до двайстият фрейм можем да променим размера на частицата, в зависимост от нейният живот.
Какво означава това? В началото може да изберем да бъдат малки, когато се създават.
Както виждаме в началото ще бъдат малки и ще се уголемяват.
След това може да ги направим да растат.
Като горната част ще ни бъде максималният размер, който ни позволяват другите параметри.
След това можем да направим тя да изчезва.
Ако се загледаме, в началото частиците започват малки, стават големи и отново стават малки.
Можем да си поиграем, можем да добавяме точки.
Съответно можем да ги изтриваме като изберем и натиснем "delete" бутона.
Имаме "fade controls", които ни позволяват "fade in, fade out".
Какво означава това? В началото, ако дръпна това пак е спрямо животa на една частица от началото, от раждането ѝ до нейният край.
Ще видим в началото, как частиците ще започнат с една прозрачност.
Ще стигнат до пътно състояние и накрая ако дръпнем ще изберем зонаата, в която частиците да бъдат плътни и в тези две зони те плавно ще затихват.
Те плавно ще се появяват и затихват, докато изчезнат.
"merge controls" ни позволява да контролираме смесването.
"born in" което виждаме, че в случаq няма как да видим, какво прави, защото трябва да бъдем в 2D режим на рендване на честитите.
Имаме "blur controls", които са за 2D режим, но "blur control" ни позволява да омекотим, леко да размажем частиците.
Отново имаме възможност да ги омекотим и размажем във времето.
В целият живот на една частица.
Можем да добавим и няколко други ефекта, които са нещо като симулиране фокусирането върху даден честици.
Може би по-нататък ще видим тези ефекти, защото те са обвързани с 2D режима, но нека за момента да останем в 3D режим и ще видим, какво ще постигнем в следващият урок.