Запознаване с „Timeline” таб.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този модул ще продължим с проекта от предишния.
Ще се запознаем с "timeline tab" и "spline tab".
Ще видим, какви възможности ни предоставят тези два таба.
И ще се запознаем с възможностите за създаване частици в "Fusion".
Нека да започнем първо от "timeline" таба.
"timeline" таба ни позволява да виждаме различните инструменти и лоудери в времето като също можем да виждаме и ключовете на анимираните параметри.
Нека първо да се запознаем с някой от основните опции, които ни представя "timeline".
Това меню, където пише "all tools" ни позволява да сортираме по различен начин, различните инструменти, които са в този списък.
Mоже да изберем да виждам всички инструменти с отметка, където пише "animated".
Ако я махна ще виждаме всички инструменти, които имаме във "flow".
Всеки един от тези инструменти ще бъде показан в този "timeline".
Имаме самият "timeline", където виждаме разпределено времето.
Може да се предвижва, да се мести на ляво и надясно с натискане на средният бутон на мишката.
Можем да скролваме естествено на горна долу.
Ако задържим отново левия бутон на мишката и средния можем да се приближаваме или отдалечаваме.
По този начин да виждаме по-прецизно времето, на което се разделя самия "timeline".
Имаме също няколко бутона.
Имаме "fit", който ще запълни максимално наляво и надясно качествената информация, която ни интересува.
Имаме минус и плюс като лупички, които ще приближат и отдалечат, ще направят същото нещо.
и имаме "zoom to rect", което ако го изберем можем да приближим в тази зона.
Ще се запознаем в процеса на работа с останалите опции.
Друг важен е бутонът "sel", който ако го изберем ще показва само селектираните инструменти.
В момента съм избрал "merge 3D3" във "flow".
и затова в "timeline" ще виждаме само него като параметър.
Ако отида във "flow" и селектирам примерно камерата ще видим вече само камерата виждаме.
В случая виждаме и ето тези чертички които не показват ключовете на камерата, понеже ние сме я анимирали.
И ако отворя плюсчето ще видим разбити всеки от параметрите.
С позицията на ключовете като ще видим и съвсем груба графика на това, как се променя параметъра.
В този случай нагоре надолу - надолу, надолу.
Удобното на "timeline" е, че можем да преместваме ключовете, които вече сме създали, напред или назад.
В случая аз мога да преместя само единият параметър - ключа.
Ако селектирам тези три ключа мога да преместя самите ключове във времето.
Като по този начин да донастроя самата анимация Също така можем, ако имаме "loader" да го хванем в горна част, в този бар, който се появява и да го преместим.
Ние ще преместим активността на камерата.
Затова няма да го променям.
Също така ако изключим "select" можем да изберем, какво да ни показва - "show none" или "show all".
Имаме и различни филтри, когато като ги изберем бихме могли да създадем определени филтри за, какви ефекти да виждаме.
Но за момента няма да нямаш да се измъква големи подробности Най-основните опции в случая, които ни интересуват са възможността да изберем по някакъв начин да се сортират самите инструменти.
Като също така е удобно да изберем да е "animated", защото в случая, в по-голямата часте ще ни интересуват анимираните параметри.
Ще виждаме и няколко "merges", защото те по някакъв начин са част от този "timeline".
Можем да преместим ето тези барове.
По този начин да променим положението, кога са активни самите "merges" Нека ги върна.
Удобно е също да се ползва тази опция "select", която ще ни показва само селектираният инструмент.
И като искаме нещо да променим, просто ще селектираме да кажем камерата и ще дойдем в "timeline", ще виждаме камерата.
Ако искам да променя общо, цялостно няколко инструмента мога да избера камерата, мога да задържа "ctrl" или да селектирам и "sphere map", който също анимирахме.
И ако дойда в "timeline" ще ги виждам и двата.
Което означава, че ако ги отворя бих могъл да селектирам ключовете като селектирам едните и задържа "shift" или "ctrl" и да селектирам повече от един ключ, в различни инструменти.
По този начин мога да ги преместя.
Така ще мога да прецизирам анимацията, която съм създал.