Допълнения към урока
Учебна програма Композитинг с Fusion
5. Създаване на система от частици във Fusion. Добавянето и към кратката 3д анимация.