Допълнения към урока
Учебна програма Композитинг с Fusion
3. Обработване, стабилизиране и добавяне на графични елементи върху видео.

Дискусия към урока