Онлайн курс "Autodesk Inventor"

Научете Inventor за машинно проектиране и всички етапи от работата на конструктора!

Вземи този курс
 

Бихте ли желали да:

 • разгърнете креативния си потенциал?
 • да пестите време за вашите проекти?
 • да работите на професионално ниво?

Е, вече знаете, че ако искате да сте конкурентоспособни на пазара, това не може да стане с чертаенето на линийки в класическа 2D програма.

Необходимо е да направите следващата крачка с професионален софтуер за 3D моделиране като Autodeks Inventor.

Проблемът до сега беше сериозен - това не е софтуер, който отваряш и започва да работи за теб. Програмата изисква да седнеш до специалист и да гледаш как той работи с нея. А да намериш такъв специалист, който да е готов да си разкрие знанията е изключително рядко.

В Аула променихме това и представяме курс по Autodesk Inventor., в който на практика ще можете да надникнете зад рамото на нашия експерт по Inventor и да следите как той работи.

Тримерно машинно проектиране, симулации и анализи с Inventor

Autodesk Inventor е 3D софтуер, предназначен за моделиране, дизайн и проектиране на машинни елементи, сглобки и готови изделия. С негова помощ можем да създадем цялата техническа документация, необходима за създаването на готов продукт.

Благодарение на технологията, със софтуера можем да създадем дигитален прототип на изделието и да проверим как това изделие ще работи, да симулираме, визуализираме и анализираме неговата работа в реални условия, преди да е създаден първият физически прототип. 

С Inventor можем да използваме вече създадените 2D чертежи. Понеже можем да записваме във файловия формат DWG, лесно показваме идеите си на други специалисти, които нямат Inventor. Изгледи от създадените 3D модели могат да се вмъкват в AutoCAD и да се използват за създаването на спецификации и чертежи, като се избягва преправянето при евентуална промяна на дизайна.

Какво е Autodesk Inventor?

Autodesk Inventor е софтуер за машинно проектиране и инженерен дизайн, който обхваща всички етапи от работата на конструктора – от идейния проект до извеждане на техническа документация на изделието.

Inventor е създаден от Autodesk, която е и създател на най-известния и най-продаван софтуер за проектиране – AutoCAD. Голяма част от потребителите на Inventor имат предишен опит с AutoCAD, който спомага за по-лесното навлизане в Inventor.

Autodesk Inventor може да се прилага навсякъде, където има машинно проектиране и инженерния дизайн - от тежкото машиностроене, през лекото машиностроене до производителите на битова техника.

Autodesk Inventor е верният избор и за трите групи потребители на CAD системи:

1. На тепърва започващи да използват CAD заради своя лесен, приятелски и максимално опростен потребителски интерфейс, както и максимално бързото достигане на добро ниво на работа с продукта; 

2. На потребители с опит в 2D проектирането с предлаганата 100% двупосочна съвместимост с dwg формат и средства улесняващи прехода от 2D към 3D; 

3. На потребители с вече натрупан опит в 3D поради силните средства тримерно проектиране - ефективност при големи сглобки, интегрирано солид и повърхнинен адаптивен моделер;

На тепърва започващи да използват CAD заради лесното, приятелския и максимално опростен потребителски интерфейс, и максимално бързото достигане на добро ниво на работа с продукта; 
На потребители с опит в 2D проектирането с предлаганата 100% двупосочна съвместимост с dwg формат и средства улесняващи прехода от 2D към 3D; 
На потребители с вече натрупан опит в 3D поради силните средства тримерно проектиране - ефективност при големи сглобки, интегрирано солид и повърхнинен адаптивен моделер.

Възможностите на Autodesk Inventor:

Възможностите на програмата са много и най-различни. Те са провокирани не от някой програмист в лабораториите на Autodesk, a от многобройните потребители на Inventor

Възможностите на Inventor са следните:

 • Лесно изучаване;
 • Параметричност;
 • Генериране на машинни компоненти и съединения;
 • DWG - най-разпространеният файлов формат в инженерния свят;
 • Рамков Генератор;
 • Тръбопроводи и окабеляване;
 • Якостен и динамичен анализ;
 • Детайли от листов материал;
 • Пластмасови детайли;
 • Шприц форми;
 • Техническа документация;
 • И много други;

Какво ще научите от онлайн обучението по Inventor?

 •  Ще можете да създавате двумерни скици с нанесени геометрични ограничения. Това ще ви позволи да позиционирате геометрията си с по-малък брой размери и така ще получите по чист вид на скиците.
 • Ще се научите да използвате параметрично обвързани размери. По този начин ще създавате адаптивни модели, които лесно да оптимизирате.
 • Ще се научите да създавате тримерна геометрия от изчертаните двумерни скици. Като интуитивно ще разпознавате подходящия за даден случай инструмент.
 • Ще можете да асемблирате моделираните тримерни тела в сглобени единици, чрез отнемане на степени на свобода. Като ще можете да създавате визуални разрези и да контролирате видимостта на компонентите, което ще направи работата ви по-лесна.
 • Ще знаете как да използвате списъка на детайлите за лесно проследяване на разпределението на масите в сглобените единици.
 • Ще можете да създавате заваръчни съединения, с приложени за целта технологични обработки на детайлите.
 • Ще научите колко е лесно да създавате конструктивни чертежи, използвайки вашите готови тримерни модели. За целта ще можете да генерирате изгледи и разрези. Да нанасяте размери с допуски и сглобки. Да генерирате спецификация и да нанесете позициите на детайлите. И накрая да генерирате pdf файлове, които да принтирате.
 • Ще можете да моделирате детайли от листова заготовка, използвайки специализиран набор от инструменти. Като ще можете да генерирате разгъвки на вашите изделия и да ги вмъквате в чертежи.
 • Ще се научите да правите деформационен и якостен анализ по метода на крайните елементи. Това ще ви позволи да изследвате здравината на вашите детайли, без да се налага да правите сложни конструктивни изчисления.
 • Ще можете с лекота да моделирате рамкови конструкции, изградени от богатия набор стандартни профили намиращи се в библиотеката на програмата. Ще можете да използвате специализираните инструменти за анализ на конструкцията и да следите напреженията в нея, чрез автоматично генерираните диаграми на напреженията.

Начин на провеждане на онлайн обучението:

Не смятаме да променяме това, което работи. Курсовете, които проведохме досега, бяха онлайн и както може да се види от мненията, тази форма на обучение е много по-удобна от класическите курсове.

Получихме дори много писма от обучаващи се в Аула, в които ни писаха, че едва ли някога ще посетят курсове от "стария тип".

Регистрацията за курса е отворена сега, но може да бъде спряна всеки момент. Преподавателите в АУЛА са практици, които си изкарват хляба, докато работят и времето им е ангажирано с това. Изисква се доста добра организация и планиране, за да може преподавателят да отдели време за обучението и да е на разположение за отговаряне на въпросите от курсистите, както е организирано за това издание на курса.

Ще можем да приемем само ограничен брой хора, защото преподавателят иска да отделя достатъчно време на въпросите и отговорите, така че обучението да е максимално полезно за всеки. Към момента, в който пишем това, във форума на АУЛА има над 4,000 допълнителни въпроси и отговори. Оказа се доста полезно хората да задават въпроси, но още по-удобно е да гледаш отговорите на чужди въпроси, които някой друг се е сетил да задaде вместо теб. Това, обаче, е доста времеангажиращо, дори да се приеме, че са необходими само 5 минути за отговор на един въпрос.

Курсът се провежда като модерно онлайн обучение. Ще получите парола за онлайн платформата за обучение aula.bg. Ако вече сте ползвали aula.bg и имате парола, новият курс ще се появи на началната ви страница. Ще има осем модула, които ще се учат по един модул на седмица, съответно продължителността е 8 седмици или два месеца. Всеки модул съдържа множество видео уроци, като в зависимост от урока под видеото, най-често има файлове с упражнения или друг файл за сваляне. Издава се и удостоверение за завършен курс. Под всяко видео ще има секция за въпроси и отговори, чрез които ще разширяваме темата. Там може да се задават въпроси и да се гледат отговори на въпроси, които другите са се сетили да зададат.

Кои са предимствата на онлайн обученията в Аула?

Онлайн обучението е категорично най-ефективният метод за обучение по софтуер в днешно време и сме го избрали поради множеството предимства като:

 • Не сте фиксирани във времето. Може да изкарате курса в работно време, в извънработно време, вечер, уикенда - когато ви е удобно.
 • Не сте фиксирани като местоположение. Това е голямо предимство за по-заетите хора, както и тези извън големите градове, в които има курсове, защото избягват всичките допълнителни разходи по нощувки и пътуване.
 • Възможност за многократно "връщане" и повтаряне на видео уроците. Ако сте посещавали курс по каквото и да е било, няма начин да не ви се е случвало преподавателят да каже нещо бързо, вие да го изпуснете и след това да загубите нишката със следващото, което се преподава. Тук липсва този проблем.
 • Може да повтаряте уроците, когато срещнете реален проблем в практиката. Например: точно като взимате даден модул, може това да не ви е на дневен ред, но следващият път като правите проект (дори след 2-3 месеца) и искате да направите показаното в курса, можете да си прегледате видео уроците на тази тема, за да си ги припомните набързо.
 • Получавате отговори от лектора. Парадоксално е, че някои хора се притесняват, че при онлайн обучение имат по-малък контакт с лектора и не могат да задават въпроси. Реално е точно обратното. Онлайн формата е много по-удобна точно за въпроси и отговори. За разлика от класическите курсове, тук може да задавате въпроси по всяко време - по време на гледане на уроците, след изглеждането им, по време на повторение след, например, два месеца или при срещане на проблем в практиката. Такова ниво на комуникация е, на практика, невъзможно при остарелите курсове в зала.
 • Работите в група, но сами определяте вашето темпо. Вие сами определяте дали да минете през уроците по-бързо, ако материята в даден урок ви е позната, или пък да повторите урок, за да затвърдите знанията си. Дори и най-добрият преподавател на света е принуден да прави компромисно "средно темпо" при класическите курсове. То се оказва, от една страна, прекалено бавно за по-бързите и загубват интерес, от друга страна, прекалено бързо за по-бавните, които загубват нишката още в началото. Изследвания са доказали, че това е критичен проблем в образованието, който при онлайн обучението просто липсва, защото вие сами определяте темпото, но все пак сте в група, с която можете да комуникирате и обменяте опит.
 • Не просто видео уроци, а система за обучение с упражнения и Аула МиниПроекти®. Ние в Аула сме разработили иновативна структура на курсовете, която включва не само добре систематизирани видео уроци, но и практически упражнения, тестове и МиниПроекти, които увеличават ефекта от обучението и удвояват количеството запомнен материал.

За този курс не е необходимо да имате последната версия на софтуера. Основните принципи работят на всички версии. Естествено в по-новите версии има повече инструменти и там, където има разлики във версиите, ще обясняваме това. 

Мнения за начина на провеждане на курсовете в "Аула":

"Здравейте! Онлайн обучението е страхотно, толкова е удобно,че нямам думи! Аз съм начинаеща и съм впечетлена от достъпния начин, по който представяте нещата!" 
Ваня Г.
"За мен лично онлайн обучението и още повече на български език е много удобно. Научих нови неща и трикове. Качеството на уроците е отлично."
Дончо Д.
"Поздравления за това което правите! Просто нямате слабо място. Онлайн формата на курса е изключително удобна, дава ти възможност да повтаряш нещата отново и отново по всяко време."
Лазар Д.

Програма на онлайн курса по Inventor:

Курсът включва над 80 теми, разделени в 8 модула, които се взимат за 8 седмици.

Ето списък на темите:

1
СЕДМИЦА

Въведение в Inventor

2
СЕДМИЦА

Работа със скици

3
СЕДМИЦА

Моделиране на тримерни тела

4
СЕДМИЦА

Работа със сглобени единици

5
СЕДМИЦА

Конструктивна документация

6
СЕДМИЦА

Детайли от листов материал

7
СЕДМИЦА

Деформационен и якостен анализ

8
СЕДМИЦА

Рамкови конструкции

9
СЕДМИЦА

Машинни елементи

Мнения от потребители на "Аула":

Ето само няколко мнения, които получихме от нашите потребители за курсовете в Аула. При запитване, можем да ви изпратим PDF с над 800 подобни мнения.

"Най-добрите курсове! Гледам и се уча със страшен кеф! "
Любомир Ж.
"Благодаря на всички професионалисти в Аула, които отделят от безценното си време за да утолят жаждата ни за знания."
Илияна 
"Независимо от дългогодишният си опит смятам всеки урок за полезен за мен, рядко има урок в които да не науча нещо ново. Моите знания се подреждат и често си казвам, защо не съм открил това и аз!"
Иван И.
"Благодаря ви за възможността бързо и лесно да усвоя материя, която винаги съм считала за изключително трудна! Уроците са поднесени по интересен и  достъпен за разбиране начин."
Петя С.
"Не можеш ли да обясниш нещо на баба си, значи не си го разбрал добре" ... Всяка баба би Ви разбрала! Браво!"
Борислав П.

Кога е записването и защо местата са ограничени?

Самият курс ще започне веднага след като системата ни отчете Вашето плащане. Тогава се получава достъп към самото обучение. Уроците могат да се гледат 6 месеца. 

Както сме описали по-горе, стремим се да отговаряме на всички въпроси и да помагаме на всички в курса, но това изисква доста време. Поради това сме ограничили бройката на участниците. Втората причина е ограниченият хардуерен ресурс, за да могат всички да гледат видео уроците гладко и без накъсвания.

Често задавани въпроси

Има въпроси, които получаваме доста често и поради тази причина бихме искали да ги адресираме.

Въпрос: Курсът изглежда чудесно, но съм много зает в момента. Колко време ще ми отнема?
Отговор: Човек винаги е зает. Ако чакаме да се освободим, за да имаме време да инвестираме в нашите умения, то това едва ли някога ще се случи. Но! Имаме добра новина. АУЛА е платформа за обучения, специално проектирана за заети и работещи хора (почти всички, преминали курсовете, са такива). Затова правим обучението онлайн - може да се гледат уроците, когато имате свободно време и откъдето пожелаете - вкъщи, работата, на път. Отделно, ако нещо изникне, даваме 6 месеца за гледане на уроците. Дори при темпо от по 2-3 часа седмично, ще можете комфортно да научите всичко от курса.
Въпрос: Аз не съм в София, има ли начин да взема курса?
Отговор: Курсът се провежда онлайн, тоест, това което трябва, за да се включиш, е компютър с Интернет достъп. Точно на хора, които не са в София, изключително много им допаднаха предишните курсове, понеже така си спестяват разходите по път и престой в друг град, които биха имали при класически курс.
Въпрос: Подходящ ли е курсът за начинаещи? 
Отговор: Курсът започва от самото начало и не изисква предишен опит с Inventor. След това постепенно се навлиза в тънкости и трикове. Това би било летящ старт за всеки, който иска да научи Inventor, но и добър преговор и научаване на някои тънкости за тези, които вече работят с програмата, но са самоуки. Напредналите ще могат да запълнят и някои "дупки" в своите знания, които им пречат да работят ефективно, както и да добавят няколко нови трика към работата си.
Въпрос: Издава ли се сертификат за курса?
Отговор: Да, след кратка анкета с въпроси, която има за цел да провери дали са гледани уроците, се издава сертификат за завършено обучение.
Въпрос: Ще мога ли да гледам уроците след като свърши курсът?
Отговор: Курсът е два месеца, след което има допълнителни 4 месеца време за допълнителни преглеждания на уроците колкото пъти е необходимо, както и задаване на въпроси. Това не се предлага от никой друг курс, където обикновено имаш един шанс да видиш урока, "който каквото разбрал",и "да се оправя самостоятелно". В "стария" тип курсове няма възможност да накараш преподавателя да ти изнесе урока 2-3 пъти, докато го разбереш, камо ли 4 месеца по-късно да зададеш въпрос. Практиката досега показва, че 6 месеца са абсолютно достатъчни, но въпреки това ще има и варианти за удължаване на този срок.
Въпрос: Коя версия на програмата се използва в курса?
Отговор: Винаги използваме и препоръчваме най-новата версия на програмата. Обучението ще се провежда на версия Autodesk Inventor 2016. Но няма проблем да се използва и по-стара версия на програмата, ако потребителят няма възможност. Принципите за работа на програмата са едни и същи. Ако работите на по-ниска версия, няма да може да отваряте упражненията от автора, но ще може да гледате и повтаряте операциите от екрана. За този курс препоръчваме да си свалите безплатна студентска или пробна версия на 2016 за максимален ефект от курса.
Въпрос: Аз отивам в отпуска/командировка, но искам да се запиша. Ще има ли проблем с достъпа?
Отговор: Точно с тази цел, вместо да правим само два месеца достъп до курса, той е направен 2 + 4 месеца (тоест цели 6 месеца). Нямате задължителни дати или часове на влизане. Може да се запишете сега и да влизате, когато ви е удобно в рамките на тези 6 месеца.

Удостоверение за завършен курс:

За всяко едно обучение от учебен център "АУЛА" се издава удостоверение за преминат курс.
Необходимо е да се попълни тест, благодарение на който се проверява дали са прегледани уроците и усвоени основните принципи, преподавани в курса. Удостоверението е в PDF формат, удобен за сваляне, принтиране или изпращане при кандидатстване за работа. 

Бонус 1: Модул с онлайн уроци "Машинни елементи"

premiere

Ще се научите да ползвате калкулатори на машинни елементи.

Така ще можете с лекота да добавяте винтови съединения, валове, зъбни колела и редица други стандартни елементи във вашите проекти.

 

Стойност: 37лв - вие получавате без допълнително заплащане.

Бонус 2: Сертификат за завършен курс на английски език

В допълнение към основното удостоверение на български език, издаваме и копие на английски език.

Удостоверенията на английски език изискват допълнителна проверка, обработка и поради това се заплащат допълнително. Но само при регистрация сега, ще го получите без допълнително заплащане.

Удостоверението може да се свали директно от АУЛА в PDF формат.

Стойност: 37лв - вие получавате без допълнително заплащане.

Бонус 3: Работни файлове за сваляне

Получавате всички работни файлове към уроците напълно безплатно!

Така ще можете да се упражнявате още докато гледате урока. Получавате ценни практически знания и умения неусетно!

С помощта на работните файлове ще успеете да се "докоснете" до показаното в курса в дълбочина.

Каква е инвестицията за курса?

Обемът на преподаваните материали е равностоен на две нива, които както е известно са от порядъка 400лв за ниво или обща стойност на курса над 800лв.

Но само сега можете да вземете курса при много по-изгодни условия.

Вместо да определяме цена от 800лв, която би била напълно оправдана за такъв 8 седмичен курс, ние в момента предлагаме записване за курса за две вноски по 125лв. (общо 250лв) или една вноска от 199лв.

Тези цени са валидни само в момента и подлежат на промяна за бъдещите издания на курса.

Има 4 удобни начина за плащане:

 • Чрез дебитна или кредитна карта (веднага получавате парола);
 • В най-близкия банков клон или чрез интернет банкиране;
 • На една от над 2,000 каси на ИзиПей;
 • Чрез системата ePay;

След регистрация чрез синята форма по-долу, ще можете да изберете метод на плащане и ще получите инструкции за плащане.

"Цената, която съм заплатил за всички Ваши курсове, по които се обучавам в Аула, е несравнимо по-малка от това, което получавам."
Цанко Д.

Научете се на работа с Inventor или ще ви върнем таксата!

Ние, от учебен център АУЛА, имаме за цел да предоставим на всеки учащ се реални умения.

Знаем, че има много курсове, които предлагат ниско качество на обучение от съмнителни преподаватели без практически опит.

Затова ние правим нещо, което никой друг учебен център в България не прави. Ще върнем парите за обучението на всеки, който прецени, че курсът не е оправдал очакванията му в рамките на 30 дена след заплащане на таксата.

Ние искаме нещата да са съвсем прости: ако не научите нещата описани по-горе, а и още много допълнителни, то ние ще ви върнем таксата за курса.

Записване за онлайн обучение по Autodesk Inventor:

Ето още веднъж основните параметри за курса:

 • 8 седмици подробен онлайн курс „Autodesk Inventor”;
 • 4 допълнителни месеца за преговор на уроците и задаване на въпроси (общо 6 месеца);
 • Получава се достъп до първите уроци веднага след като системата ни отчете Вашето плащане;
 • Получава се удостоверение за завършено обучение;
 • 100% Гаранция за връщане на парите дори само с уведомление по имейл;
 • Бонус 1: Допълнителен видео модул "Машинни елементи";
 • Бонус 2: Сертификат на английски език и EuroPass приложение;
 • Бонус 3: 113 работни файла за сваляне и за упражнение по време на обучението.

Важно! Регистрацията за курса е отворена в момента, но си запазваме правото да я спрем скоро.

За да се регистрирате, изберете една от трите опции по-долу.

Единичен
курс
 
 • 1 обучение
 • 6 месеца
  достъп
 • 1 включено
  удостоверение
Аула
Абонамент
1 година
 • всички над 40 обучения в Аула
 • 12 месеца
  достъп
 • 2 включени удостоверения
 • всички нови курсове
Аула
Абонамент
2 години
 • всички над 40 обучения в Аула
 • 24 месеца
  достъп
 • 4 включени удостоверения
 • всички нови курсове

В случай, че не виждате трите опции или синята форма след избор на опция, моля опитайте с друга програма за отваряне на Интернет страници като Google Chrome или се регистрирайте по телефона на 02/987-81-76.
С натискане на бутона "Регистрирай ме за курса" Вие се съгласявате с общите условия на Аула.

Център за обучения АУЛА

Център за професионално обучение "АУЛА" е лицензиран център за обучение с лиценз No2013121049, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Фирмени обучения

За екипи над 5 човека предлагаме специализирани обучения за повишаване на компютърните умения на целия екип. За информация, свържете се с нас на тел:
+359 884 90 60 67

Експертът

Започнал да изучава Inventor за развлечение, което се превърнало в страст към съвременното машиностроене. Сега Eделвайс Черчеланов е докторант по индустриална роботика в Университета за напреднали технологии в Монреал.  (Showreel)
 

Контакти

В случай на въпроси или проблеми с регистрацията, моля свържете се с нас на:

 • тел. 02/987-81-76 (в работни дни от 9-18ч)
 • email maria@aula.bg
 • чрез форма за контакт
 • адрес: гр. София 1000, ул. Граф Игнатиев 7, вх.Б, ет.2, за Учебен Център "АУЛА".
 • skype:Aula.bg

100% Гаранция за връщане на парите

Всички курсове предлагани от aula.bg идват със 100% гаранция за връщане на парите.

Нашата мисия е да открием преподаватели - практици, които да предоставят само курсове, които водят до реални умения и резултати.

За това даваме за всеки един курс 100% гаранция за връщане на парите в рамките на 30 дни.

Ако по каквато и да е било причина решите, че курсът не оправдава вашите очаквания, просто ни напишете един имейл и ще ви върнем парите до последната стотинка без да задаваме въпроси.

За нас от aula.bg това е нещо, което всеки курс трябва да предлага, защото в крайна сметка ако на вас не ви свърши работа, не трябва да плащате нищо.

Независимо от дългогодишният си опит смятам всеки урок за полезен за мен, рядко има урок в които да не науча нещо ново. Моите знания се подреждат и често си казвам, защо не съм открил това и аз!
Иван И.

Много ,много благодаря за курса :))). Всеки урок от твоя сайт е безценен за мен. Най-добрите курсове! Гледам и се уча със страшен кеф! 

Любомир Ж.

Цената, която съм заплатил за всички Ваши курсове, по които се обучавам в Аула, е несравнимо по-малка от това, което получавам.

Цанко Д.


© 2016 Фондация “Аула”. Всички права запазени.
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc. и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.