Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
4. Да представим резултатите
Планиране на Изходните данни - част 1
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Допълнение:

Основни принципи при планиране на изходни данни:

  • Категориите да са записани в заглавния ред;
  • Списъците ( променливите ) да са в първата колона и да се вписват надолу в редовете, а не в заглавния ред;
  • Да не се оставят празни редове и колони;
  • Да се избягва сливане на клетки, ако не е наистина наложително.

Дискусия към урока