Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
1. Да направим Excel удобен за нас

Допълнение:

ЛОГИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ:

ФУНКЦИЯТА IF

=IF(логическо_условие;ако условието е вярно;ако условието не е вярно)             =IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)

  • Логическо_условие / Logical_test - Условието което проверяваме;
  • Ако условието е вярно / Value_if_true - Стойността, която ще се запише, ако логическо_условие е изпълнено;
  • Ако условието не е вярно / Value_if_true - Стойността, която ще се запише, ако логическо_условие НЕ е изпълнено.

ФУНКЦИЯТА AND

=AND(логически1; [логически2]; ...)                  =AND(logical1, [logical2], ...)     

  • Логически1 / Logical1 - Първото условие, което искате да проверим дали е Вярно (True) или Невярно (False);
  • Логическиn / Logicaln - N-тото условие, което искате да проверим  дали е Вярно (True) или Невярно (False).

ФУНКЦИЯТА NOT

=NOT(логически)                                               =NOT(logical)

  • Логически / Logical - Стойност или израз, който дава Вярно (True) или Невярно(False).

ФУНКЦИЯТА OR

=OR (логически1, [логически2];...)                     =OR (logical1, [logical2];...)

  • Логически1 / Logical1 - Първото условие, което искаме да проверим и да получим за него Вярно (True) или Невярно (False);
  • Логическиn / Logicaln - N - тото условие, което искаме да проверим и да получим за него Вярно (True) или Невярно (False).