Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
1. Да направим Excel удобен за нас

Допълнение:

ФУНКЦИЯТА CONCATENATE

=CONCATENATE(текст1; [текст2]; ...)        =CONCATENATE(text1, [text2], ...)

  • Tекст1 / Text1 - Първият елемент, който ще съединяваме.
  • Tекстn / Textn - Следващите елементи, които ще съединяваме.

ФУНКЦИЯТА LEN

=LEN(текст)                                                      =LEN(text)

Текст / Text - Текстът, чиято дължина искаме да намерим.