Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
4. Да представим резултатите
Планиране на Изходните данни - част 2
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Допълнение:

Основни принципи при планиране на Pivot таблици:

  • Много добре да се прецени накъде ще се разширяват ( expand ) Pivot таблиците.Надолу или надясно за да знаем къде да оставим празно място.
  • Озаглавяване на клетките над всяка Pivot таблицa, с цел по - лесна ориентация.Наименоване на тези клетки.
  • Заключване на листa ( sheet ) с парола, с цел да се ограничи възможността за редакция от всеки.