Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
1. Да направим Excel удобен за нас

Допълнение:

ФУНКЦИЯТА ISNUMBER

=ISNUMBER(стойност)                 =ISNUMBER(value)

  • Стойност / Value - Стойността, която искаме да проверим. 

Ако е изпълнено условието, търсената стойност да е число ( Number ), функцията записва True, ако не False.

ФУНКЦИЯТА ISTEXT

=ISTEXT(стойност)                          =ISTEXT(value)

  • Стойност / Value - Стойността, която искаме да проверим.

 Ако е изпълнено условието, търсената стойност да е текст ( Text ), функцията записва True, ако не False.

ФУНКЦИЯТА DATE

=DATE(година;месец;ден)               =DATE(year;mouth;day)

  • Година / Year     -  Стойността на аргумента годинa.
  • Месец / Mouth   -  Стойността на аргумента месец.
  • Ден / Day            -  Стойността на аргумента ден.

 

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори