Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
2. Да разберем Pivot таблиците

Допълнение:


Препоръчителна подредба на данните в  Pivot таблиците:

В редовете слагаме това по което ще измерваме.Принципният подход на подредба на полета е от общото към частното.

В колоните параметрите или детайлите на това което измервате. Принципният подход на подредба на полета е от голямото към малкото.