Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
1. Да направим Excel удобен за нас

Допълнение:

ФУНКЦИИТЕ LEFT и RIGHT

=LEFT(текст; [брой_знаци])              =LEFT(text, [num_chars])           - връща зададения брой първи знаци от избрания текст.

=RIGHT(текст; [брой_знаци])            =RIGHT(text, [num_chars])         - връща зададения брой последни знаци от избрания текст.

  • Текст / Text - Текстът от които искаме да извлечем определен брой знаци;
  • Брой_знаци / Num_chars -  Броя знаци, които искаме функцията да извлече.

ФУНКЦИЯТА MID

=MID(текст; начален_ном; брой_знаци)   =MID(text, start_num, num_chars)   

  • Текст / Text - Текстът от които искаме да извлечем определен брой знаци;
  • Начален_ном / Start_num - Позицията на първия знак, който искаме да извлечем от текст;
  • Брой_знаци / Num_chars - Броя знаци, които искаме функцията да извлече.

ФУНКЦИИТЕ SEARCH И FIND

=SEARCH(намери_текст;в_текст;[начален_ном])         =SEARCH(find_text,within_text,start_num)

=FIND(намери_текст;в_текст; [начален_ном])                     =FIND(find_text, within_text, [start_num])

  • Намери_текст / Find_text     -   Текстът, който искаме да намерим;
  • В_текст / Within_text             -   Текстът, в който търсим стойността на аргумента намери_текст;
  • Начален_ном / Start_num     -    Номерът на знака в аргумента в_текст, от който искате да започне търсенето.

    Основната разлика между Search и Find е, Search не отчита големи и малки букви, доката Find отчита.

 

*В този урок има два файла за сваляне. Изтеглете първо този, на който пише "начало", за да се упражнявате по време на урока. След като приключите, можете да изтеглите и файла с текст "готово", за да сверите дали сте работили правилно.