Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
3. Да създаваме умни формули

Допълнение:

ФУНКЦИИТЕ Row и Column

=ROW([препратка])                 =ROW([reference]) - Връща номера на реда на препратка.

  • Препратка / Рeference - Клетката или диапазона от клетки, за който искаме да получим номера на редата.

=COLUMN([препратка])          =COLUMN([reference]) - Връща номера на реда на препратка.

  • Препратка / Reference - Клетката или диапазона от клетки, за който искаме да получим номера на колоната.

 

ФУНКЦИИТЕ Rows и Columns

=ROWS(масив)                         = ROW([reference]) - връща броя на редовете за избрания масив.

  • Mасив / Reference - Масив, формула за масив или препратка към диапазон от клетки, за който търсим броя на редовете.

=COLUMNS(масив)                  =COLUMNS(array) - връща броя на колоните за избрания масив.

  • Mасив / Reference - Масив, формула за масив или препратка към диапазон от клетки, за който търсим броя на колоните.

 

ФУНКЦИИТЕ Large и Small

=LARGE(масив;к)                     =LARGE(array, k) - Дава N подред най-голямо число

  • Масив  /  Аrray -  Масивът или диапазонът от данни, за които искаме да определим N - тото подред най-голямо число.
  •  к - Позицията, започвайки от най - голямата стойност, в масива или диапазона от клетки на данните, в които търсим.

=SMALL(масив; к)                    =SMALL(array, k)

  • Масив / Аrray - Масивът или диапазонът от данни, за които искаме да определим N - тото подред най-малко число.
  •  к - Позицията, започвайки от най - малката стойност, в масива или диапазона от клетки на данните, в които търсим.