Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
3. Да създаваме умни формули

Допълнение:

ФУНКЦИЯТА OFFSET

=OFFSET(препратка;редове;колони;[височина];[ширина])  = OFFSET(reference, rows, cols, [height], [width])

  • Препратка / Reference - Препратката ( клетката ), спрямо която искате да се базира отместването.

 

  • Редове / Rows - Броят на редовете, към които искате да препраща горната лява клетка.

           Например: Записваме 5, означава че горната лява клетка в препратката е пет реда под препратка.
                              Записваме -5, означава че горната лява клетка в препратката е пет реда над препратка. 

  • Kолони / Cols -  Броя на колоните, към които искате да препраща горната лява клетка на резултата.

           Например: Записваме 5, означава че горната лява клетка в препратката е пет колони надясно от препратка.
                              Записваме  -5, означава че горната лява клетка в препратката е пет колони наляво от препратка.

  • Височина / Height -  Височината в брой редове, на върнатата препратка.
     
  • Ширина / Width - Ширината, в брой колони, на върнатата препратка.

Дискусия към урока