Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
3. Да създаваме умни формули

Допълнение:

ФУНКЦИЯТА ADDRESS

=ADDRESS(ред_ном; колона_ном; [абс_ном]; [a1]; [лист_текст])     =ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

 • ред_ном / row_num  - Числова стойност, с която задаваме номера на реда.
   
 • колона_номcolumn_num  - Числова стойност, с която задаваме номера на колоната.
   
 • абс_номabs_num  - Числова стойност, която задава типа на върната препратка.

                     Числова стойност   -   Тип на препратката
                                                  1     -  Абсолютна ( Absolute )
                                                  2     -  Абсолютен ред и относителна колона ( Absolute row; relative column )
                                                  3     -  Относителен ред; абсолютна колона (  Relative row; absolute column )
                                                  4     -  Относителна ( Relative )
   
 • A1 -  Логическа стойност, която задава стила на препратката дали да е стил A1 или стил R1C1.
   
 • лист_текст / sheet_text  - Текстова стойност, която задава името на работния лист ( sheet ), използвано за външна препратка.

 

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори