Откъде идват грешките?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако използваме trace dependends/trace precedents и видим пунктир, то той може да води до:
клетка или масив в друг таб или файл
клетка или масив във същата страница
единствено клетка в друг таб или файл
единствено масив в друг таб или файл
 
Ако дадена клетка със сложна формула в нея ни връща грешка, можем да проследим стъпките в изчислението чрез:
от раздел Formulas > Formula Auditing, бутон Trace Dependents
от раздел Formulas > Formula Auditing, бутон Trace Precedents
от раздел Formulas > Formula Auditing, бутон Error Checking
от раздел Formulas > Formula Auditing, бутон Evaluate Formula
 
С кой бутон можем да видим дали има клетки, които зависят от тази, която сме избрали?
Evaluate formula
Trace precedents
Trace dependents

Въпроси и отговори