Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
3. Да създаваме умни формули

Допълнение:

ФУНКЦИЯТА COUNT

=COUNT(стойност1; [стойност2]; ...)            =COUNT(value1, [value2], ...) 

 • Стойност1 / value1 - Първият елемент, препратка към диапазон или клетка, в който искаме да преброим числовите стойности.

 

ФУНКЦИЯТА COUNTA

=COUNTA(стойност1; [стойност2]; ...)          =COUNTA(value1, [value2], ...)

 • Стойност1 / Value1   Аргументът, представящ стойностите, които искаме да преброим.

 

ФУНКЦИЯТА COUNTIF

=COUNTIF(диапазон; критерии)     =COUNTIF(range, criteria)

 • Диапазон / Range -  Групата от клетки, които искаме да преброим. Диапазон може да съдържа числа, масиви. Празните и/или текстовите стойности се игнорират.
   
 • Kритерии / Criteria - Израз, препратка към клетка или масив, число, което определя кои клетки ще се броят.
   

ФУНКЦИЯТА COUNTIFS

=COUNTIFS(критерии_диапазон1; критерии1; [критерии_диапазон2; критерии2]…)  
=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)

 • Критерий_диапазон1 - Първият диапазон за оценяване на обвързаните критерии.
   
 • Критерий1 -  Критерии във формата на израз, число, препратка към клетка или текст, които определят кои клетки ще се броят.