Функции за броене

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Допълнение:

ФУНКЦИЯТА COUNT

=COUNT(стойност1; [стойност2]; ...)            =COUNT(value1, [value2], ...) 

 • Стойност1 / value1 - Първият елемент, препратка към диапазон или клетка, в който искаме да преброим числовите стойности.

 

ФУНКЦИЯТА COUNTA

=COUNTA(стойност1; [стойност2]; ...)          =COUNTA(value1, [value2], ...)

 • Стойност1 / Value1   Аргументът, представящ стойностите, които искаме да преброим.

 

ФУНКЦИЯТА COUNTIF

=COUNTIF(диапазон; критерии)     =COUNTIF(range, criteria)

 • Диапазон / Range -  Групата от клетки, които искаме да преброим. Диапазон може да съдържа числа, масиви. Празните и/или текстовите стойности се игнорират.
   
 • Kритерии / Criteria - Израз, препратка към клетка или масив, число, което определя кои клетки ще се броят.
   

ФУНКЦИЯТА COUNTIFS

=COUNTIFS(критерии_диапазон1; критерии1; [критерии_диапазон2; критерии2]…)  
=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)

 • Критерий_диапазон1 - Първият диапазон за оценяване на обвързаните критерии.
   
 • Критерий1 -  Критерии във формата на израз, число, препратка към клетка или текст, които определят кои клетки ще се броят. 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Искате да сумирате клетки от колона А, само ако клетките в колона B съдържат думата "Проверено". Коя формула ще използвате?
countif(B:B, "Проверено")*A:A
sum(A:A) if(B:B)="Проверено"
if(B:B="Проверено", sum(A:A), "")
sumif(B:B, "Проверено", А:А) 
 
От твърденията 1) Counta брои пълните клетки, 2) Count брои клетките с текст:
1) е вярно, 2) е грешно
и двете са грешни
и двете са верни
1) е грешно, 2) е вярно
 
В колона А имате имената на учениците в класа; в колона В имате средния им успех, а в колона С - техния пол, описан с буква, съответно "М" или "Ж". Искате да намерите средния успех на момичетата в класа. Ще използвате формулата:
sumif(B:B, "Ж", C:C)/countif(A:A, "ж)
averageif(C:C, "Ж", B:B)
average(B:B) if(C:C)="ж"
if(C:C="ж", average(b:b), "")

Въпроси и отговори