Функции за броене

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Допълнение:

ФУНКЦИЯТА COUNT

=COUNT(стойност1; [стойност2]; ...)            =COUNT(value1, [value2], ...) 

 • Стойност1 / value1 - Първият елемент, препратка към диапазон или клетка, в който искаме да преброим числовите стойности.

 

ФУНКЦИЯТА COUNTA

=COUNTA(стойност1; [стойност2]; ...)          =COUNTA(value1, [value2], ...)

 • Стойност1 / Value1   Аргументът, представящ стойностите, които искаме да преброим.

 

ФУНКЦИЯТА COUNTIF

=COUNTIF(диапазон; критерии)     =COUNTIF(range, criteria)

 • Диапазон / Range -  Групата от клетки, които искаме да преброим. Диапазон може да съдържа числа, масиви. Празните и/или текстовите стойности се игнорират.
   
 • Kритерии / Criteria - Израз, препратка към клетка или масив, число, което определя кои клетки ще се броят.
   

ФУНКЦИЯТА COUNTIFS

=COUNTIFS(критерии_диапазон1; критерии1; [критерии_диапазон2; критерии2]…)  
=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)

 • Критерий_диапазон1 - Първият диапазон за оценяване на обвързаните критерии.
   
 • Критерий1 -  Критерии във формата на израз, число, препратка към клетка или текст, които определят кои клетки ще се броят. 

Тест за преминаване към следващия урок

 
В колона А имате имената на учениците в класа; в колона В имате средния им успех, а в колона С - техния пол, описан с буква, съответно "М" или "Ж". Искате да намерите средния успех на момичетата в класа. Ще използвате формулата:
sumif(B:B, "Ж", C:C)/countif(A:A, "ж)
averageif(C:C, "Ж", B:B)
average(B:B) if(C:C)="ж"
if(C:C="ж", average(b:b), "")
 
Искате да сумирате клетки от колона А, само ако клетките в колона B съдържат думата "Проверено". Коя формула ще използвате?
countif(B:B, "Проверено")*A:A
sum(A:A) if(B:B)="Проверено"
if(B:B="Проверено", sum(A:A), "")
sumif(B:B, "Проверено", А:А) 
 
От твърденията 1) Counta брои пълните клетки, 2) Count брои клетките с текст:
1) е вярно, 2) е грешно
и двете са грешни
и двете са верни
1) е грешно, 2) е вярно

Въпроси и отговори