Функции за броене

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Допълнение:

ФУНКЦИЯТА COUNT

=COUNT(стойност1; [стойност2]; ...)            =COUNT(value1, [value2], ...) 

 • Стойност1 / value1 - Първият елемент, препратка към диапазон или клетка, в който искаме да преброим числовите стойности.

 

ФУНКЦИЯТА COUNTA

=COUNTA(стойност1; [стойност2]; ...)          =COUNTA(value1, [value2], ...)

 • Стойност1 / Value1   Аргументът, представящ стойностите, които искаме да преброим.

 

ФУНКЦИЯТА COUNTIF

=COUNTIF(диапазон; критерии)     =COUNTIF(range, criteria)

 • Диапазон / Range -  Групата от клетки, които искаме да преброим. Диапазон може да съдържа числа, масиви. Празните и/или текстовите стойности се игнорират.
   
 • Kритерии / Criteria - Израз, препратка към клетка или масив, число, което определя кои клетки ще се броят.
   

ФУНКЦИЯТА COUNTIFS

=COUNTIFS(критерии_диапазон1; критерии1; [критерии_диапазон2; критерии2]…)  
=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)

 • Критерий_диапазон1 - Първият диапазон за оценяване на обвързаните критерии.
   
 • Критерий1 -  Критерии във формата на израз, число, препратка към клетка или текст, които определят кои клетки ще се броят. 

Тест за преминаване към следващия урок

 
От твърденията 1) Counta брои пълните клетки, 2) Count брои клетките с текст:
1) е вярно, 2) е грешно
и двете са грешни
и двете са верни
1) е грешно, 2) е вярно
 
В колона А имате имената на учениците в класа; в колона В имате средния им успех, а в колона С - техния пол, описан с буква, съответно "М" или "Ж". Искате да намерите средния успех на момичетата в класа. Ще използвате формулата:
sumif(B:B, "Ж", C:C)/countif(A:A, "ж)
averageif(C:C, "Ж", B:B)
average(B:B) if(C:C)="ж"
if(C:C="ж", average(b:b), "")
 
Искате да сумирате клетки от колона А, само ако клетките в колона B съдържат думата "Проверено". Коя формула ще използвате?
countif(B:B, "Проверено")*A:A
sum(A:A) if(B:B)="Проверено"
if(B:B="Проверено", sum(A:A), "")
sumif(B:B, "Проверено", А:А) 

Въпроси и отговори

 • Може ли да оправите заглавието на урока?

  Камелия Андонова:

  Здравейте. Може ли да поправите думата "функции"? Не е проблем и така, но да сме коректни :)

  Peter:

  Грешно е, но е секси ... :)

  Краси Кръстев:

  Вече е както трябва.

  Снимка_1

 • Защо в теста има функции за събиране и средна стойност?

  Александрина Желева:

  Здравейте. В този урок се запознахме с четирите Count функции. В теста под урока, въпросите включват функциите и техните варианти на Sum и Average. Аз ли нещо пропуснах в гледането на уроците или е грешка?

 • Как да преброя колко пъти определена цифра се съдържа в един масив, ред или колона

  Irina Rupova:

  Пробвах , но не ми се получава. Кои функции трябва да използвам.?

  Irina Rupova:

  Получи се , но на абсолютно нов лист. Принципа е ясен , но явно има нещо може би формат на клетки, което не позволява правилното използване на функцията.Т.Е. не се опитвай да използваш или оптимизираш таблица направена от друг. по-добре си създай нова таблица със същите данни. Това е моя горчив опит. Приятен ден на учещите се.

 • Как да...

  Даниела Вергиева:

  Как да преброя колко пъти се съдържа конкретен текст/дума в една клетка?

  Дарина Иванова:

  Проверих, че тази формула работи: =LEN(TRIM(D1))- LEN(SUBSTITUTE(TRIM(D1);" ";""))+1

  Видеото е на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=x0v6PWJdDlM

  Даниела Вергиева:

  Благодаря!

  Даниела Вергиева:

  Всъщност искам да преброя колко пъти конкретна дума се съдържа в клетка, а не всички думи в клетката. Но видеото дава някаква насока. Ще помисля още. Благодаря!

  Татяна Илиева:

  Тогава задачата може да се реши ето с тази формула: =(LEN(text)-LEN(SUBSTITUTE(text,word,"")))/LEN(word)

  тук text e съдържанието на цялата клетка, а word e думата, която търсите.

  Ето и кратка демонстрация kd bf,;w.djd