Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
3. Да създаваме умни формули

Допълнение:

ФУНКЦИЯТА INDIRECT

=INDIRECT(препр_текст; [a1])     = INDIRECT(ref_text, [a1])

  • Препр_текст / ref_text - Препратка към клетка, която съдържа препратка тип A1( или при допълнителна настройка R1C1 ), име, дефинирано като препратка, или препратка към клетка като текстова поредица.
     
  • а1 - Логическа стойност, която задава какъв тип препратка се съдържа в клетката препр_текст / ref_text.