Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
1. Да направим Excel удобен за нас

Допълнение:

ВИДОВЕ ГРЕШКИ:

 • #N/A (not available) - Грешката обикновено означава, че формулата не може да намери това, което търсим;
   
 • #DIV/0 (divide by zero) - Грешката се получава в случайте когато делим на нула, или до момент в който изчислението, което сме въвели се свежда до деление на нула;
   
 • #Value - Грешката се получава, когато имам смесени - числови и нечислови стойности в нашата формула;
   
 • #REF (Reference) Грешката се получава, когато една формула препраща към клетка /масив/ която вече не е валидна;
   
 • #NAME - Грешката се получава, когато имаме недоизписана формула;
   
 • #Value при използването на функцията SUMIF - Грешката се получава, когато използваните масиви във функцията са с различна големина;
   
 • #NULL - Грешката се получава, когато изброяването на клетки или масиви в една функция не са разделени по правилния начин