Функциите Address и Match - част 2

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Допълнение:

ФУНКЦИЯТА MATCH

=MATCH(търсена_стойност;търсен_масив;[тип_съвпадение])   =MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

 • търсена_стойност / lookup_value - Стойността, която търсим в даден масив от данни.
   
 • търсен_масив / lookup_array - Диапазонът ( масивът ) от клетки, в който се извършва търсенето.
   
 • тип_съвпадение / match_type -  Аргументът съвпадение_тип ( match_type ) задава как Excel да търси справка_стойност със стойностите в търсен_масив.

                       Тип_съвпадение    -   Избрана стойност
                                    
  1                 -  Намира най-голямата стойност, която е по-малка или равна на търсена_стойност
  ​                                  
  0                 - Намира първата стойност, която е точно равна на търсена_стойност
                                    -1                 - Намира най-малката стойност, която е по-голяма или равна на търсена_стойност
   

Тест за преминаване към следващия урок

 
Формулата Match:
връща адреса на клетка при дадени ред и колона
връща стойността на клетка от даден масив
връща поредния номер на определена стойност в даден масив