Допълнения към урока
Учебна програма Уеб сайтове с Wordpress
2. Как да настроим нашата Wordpress тема

Съвети за получаване на максимален ефект от курса

Съвети за получаване на максимален ефект от курса
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Стъпки преди да продължите с обучението
 
 
1. Ако изпитвате някакви технически трудности, използвайте безплатния броузър Chrome
 
2. Направете следните настройки, за да получавате важни имейли от нас. Вижте настройките тук.

Стъпки преди да продължите с обучението

1. Ако изпитвате някакви технически трудности, използвайте безплатния броузър Chrome

2. Направете следните настройки, за да получавате важни имейли от нас. Вижте настройките тук.