Индексиране на полета

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Защо се прилага индексиране на полета?
 За повишаване бързодействието на програмата
За улеснение на разработчика на програмата
За улеснение на потребителя на програмата

Въпроси и отговори

 • Как се напълниха таблиците?

  Peter:

  Как се напълниха таблиците с данни от началната екселска таблица? Очаквах такива действия след предния урок. :-)

  Людмил Русинов:

  Нека го приемем като приятна изненада. И да очакваме още подобни изненади...

 • Какъв е критерия за индексиране на полета?

  Eng. Slavtscho Slavev:

  Какъв е критерия за индексиране на полета, освен че съдържат огромен брой записи и с тях се извършват операции като сортиране?

  Людмил Русинов:

  На практика индексирането се прави за да се повиши бързодействието на приложението. Не бива обаче да се прекалява с него. Критериите са тези, които са посочени във въпроса. Добре е да се индексират и полетата, чрез които таблицата се свързва с други таблици от базата данни. Например полето с първичен ключ за всяка таблица е индексирано по подразбиране.

  Eng. Slavtscho Slavev:

  Защо при заявките някои от нещата за форматиране на текст не работят - примерно подравняването? Не е възможно и различно форматиране на различните полета?

  Людмил Русинов:

  Форматирането на данните в заявките е аналогично на форматирането на данните в таблиците. Т.е. с изключително ограничени възможности. Ролята на заявките в Access е да извлекат нужната ни информация. Форматирането на тази информация е оставено а формите и отчетите

  Eng. Slavtscho Slavev:

  Защо създадена нова форма с Combo Box и List Box не могат да създад нов запис? Ако в Combo Box създадем повече от 1 колони как са се виждат ивсички ( и двете)? Виждат се когато Combo Boxсе трансформира в List box.

  Diana Siteva:

  Здравейте, В Combo Box параметър Bound Column и Column Count, Column Widths и пр. - за да се виждат 5 колони от таблицата на LookUp, се слага брой 5, ако първата колона е носител на информацията - кода, се слага 1; слага се ширината на колоните в см (според настройките). Посочва се общата ширина така, че да се виждат всички полета. Ако някое поле не трябва да се вижда, ширината е 0. Напр. да не се вижда код, а само име и още нещо - Bound Column 1; Column Count 3;в ширините се слага 0cm;5cm;7cm пр.; List Width 12cm (Auto е според ширината на полето)