Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на Access
3. Заявките в Access

Добавяне на изчисляемо поле (Calculated Field) в заявка и в таблица

Добавяне на изчисляемо поле (Calculated Field) в заявка и в таблица
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС