Добавяне на изчисляемо поле (Calculated Field) в заявка и в таблица

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво е предназначението на изчисляемото поле?
Извършва действия със стойностите на съществуващите полета
Служи като калкулатор
Изчислява общия сбор (Total) на записите

Въпроси и отговори