Въведение в SQL. Заявки за обединяване - тип Union

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кое от следните твърдения не е вярно?
SQL изгледа на заявката няма нищо общо с изгледа Design View
Всяко действие, което извършваме в изгледа Design View се отразява в SQL изгледа на заявката
Access превръща конструкцията на заявката в SQL израз