Въпрос към урок: Индексиране на полета от курс: Тайните на Access

Какъв е критерия за индексиране на полета?

Тайните на Access Бази данни с Access MS Access

Какъв е критерия за индексиране на полета, освен че съдържат огромен брой записи и с тях се извършват операции като сортиране?

На практика индексирането се прави за да се повиши бързодействието на приложението. Не бива обаче да се прекалява с него. Критериите са тези, които са посочени във въпроса. Добре е да се индексират и полетата, чрез които таблицата се свързва с други таблици от базата данни. Например полето с първичен ключ за всяка таблица е индексирано по подразбиране.

Защо при заявките някои от нещата за форматиране на текст не работят - примерно подравняването? Не е възможно и различно форматиране на различните полета?

Форматирането на данните в заявките е аналогично на форматирането на данните в таблиците. Т.е. с изключително ограничени възможности. Ролята на заявките в Access е да извлекат нужната ни информация. Форматирането на тази информация е оставено а формите и отчетите

Защо създадена нова форма с Combo Box и List Box не могат да създад нов запис? Ако в Combo Box създадем повече от 1 колони как са се виждат ивсички ( и двете)? Виждат се когато Combo Boxсе трансформира в List box.

Здравейте, В Combo Box параметър Bound Column и Column Count, Column Widths и пр. - за да се виждат 5 колони от таблицата на LookUp, се слага брой 5, ако първата колона е носител на информацията - кода, се слага 1; слага се ширината на колоните в см (според настройките). Посочва се общата ширина така, че да се виждат всички полета. Ако някое поле не трябва да се вижда, ширината е 0. Напр. да не се вижда код, а само име и още нещо - Bound Column 1; Column Count 3;в ширините се слага 0cm;5cm;7cm пр.; List Width 12cm (Auto е според ширината на полето)


Вашият отговор

Научи компютърните програми онлайн от топ експертите на България
Регистрацията в АУЛА ви дава:
  • 20 безплатни урока
  • Трикове и тънкости за софтуера
  • Отговори на вашите въпроси
  • Регистрация