Прозорци и табулатори

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще видим какви възможности за работа имаме с отделните прозорци и табулатори във Photoshop.
В момента имам няколко отворени изображения.
Всяко от тях е в отделен табулатор.
По подразбиране всеки отворен нов файл отива в нов табулатор.
Това нещо се контролира от менюто "edit", "preferences".
"Интерфейс".
По подразбиране тази отметка е сложена "Open documents as tabs".
Ако не е сложена, ще се отварят в отделни прозорци.
Ще видите как изглеждат тези прозорци, ако отворим ново изображение.
Или ако кликна и влача името на изображението, което е в реда с табулаторите.
Изображението излиза в отделен прозорец.
Това мога да го направя с всички отворени файлове.
В момента всяко изображение е в отделен прозорец.
Инструментите съответно са активни за активния прозорец.
Всички прозорци отново мога да ги върна като табулатори, с кликване и влачене Когато се появи тази синя рамка ще пусна прозореца и те ще се застопорят в тази част.
Това ще го направя за всички отворени файлове Тази операция може и автоматично да я извърша от менюто "window", "arrange", "float all in windows".
Обратната операция, отново от менюто "window", "arrange", "consolidate all to tabs".
Тези табулатори, също така, могат да бъдат групирани и в отделни прозорци.
Например, ако имам две изображения, които са в отделни прозорци и две, които са в табулатори.
Този прозорец мога да групирам с другия.
Погледнете, когато влача и се опитвам да пусна тук на ръба, се появява тази синя рамка.
С пускането, тези две изображения са групирани в отделен прозорец.
Ще затворя този прозорец, за да видим друг метод, по който могат да бъдат аранжирани прозорците.
От менюто "window", "arrange", Ще избира командата "2-up vertical" Този изглед е доста полезен, когато се налага да гледаме две изображения едновременно.
Ако искате да виждате изображенията, така че те да изпълват възможно най-голяма част от работното пространство, може да използвате клавишна комбинация "ctrl и нула".
Ще затворя едното изображение.
Обобщение към този урок, може да кажем, че видяхме как да трансформираме табулаторите в прозорци и обратното, как да ги аранжираме и как да ги групираме.
А в следващия урок ще видим как се работи с панели, и ще кажа още някой допълнителни неща за работното пространство.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Могат ли да се виждат две снимки едновременно във PS ?
Да, може
Не, виждаме само последното отворено изображение
Не, виждаме само табулатор с едно изображение

Въпроси и отговори