Закръгления (Fillet)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Инструментът Fillet:
не изисква да се посочи или изчертае скица.
изисква да се посочи или изчертае скица.
 
Инструментът Fillet служи:
за добавяне на закръгления на тримерни елементи.
за добавяне на вдлъбнатини.
за създаване на кръгли тримерни елементи.

Въпроси и отговори

 • Как да повторя команда?

  Анелия Танчева:

  Има ли в SW опция за повтаряне на последната използвана команда, както примерно space bar/enter в AutoCAD, или ако искам да използвам дадена команда (както в случая Fillet) няколко последователни пъти, трябва да я пускам от иконката или съответния shortcut? 

  Младен Георгиев:

  Клавишът Enter изпълнява последнатакоманда. Също от контекстното меню в графичната област може да изберете Recent Commands за да видите последнитеняколко команди. Някои инструменти имат "пин" във Property manager, който ако натиснетеостават активни. Така може да ги използвате няколко пъти. 

  Анелия Танчева:

  Enter при мен извиква 3D 'кутията' с различните изгледи... От къде мога да променя това? 

  Анелия Танчева:

  Намрих го :) От Options, Customize и след това Keyboard 

  Младен Георгиев:

  По подразбиране Enter трябва да изпълнявапоследната команда, а Spacebar да отваря прозореца Orientation. Вероятно при васнастройките са били променени.

 • Как да създам просто зъбно колело (напр. с прави еволвентни зъби)?

  Олег:

  Има ли инструмент в SW, чрез който да се зададат брой зъби, модул и т. н. и профилът на зъба да се изчертае автоматично?
  Аналогичен е въпросът и за винтовите съединения.

  Младен Георгиев:

  Да лесно можете да построите профила на зъбно колело с еволвентни зъби. Зацелта трябва да разполагате със инсталация на SolidWorks Professional илиPremium. Активирате си Add-in добавката Toolbox. В Design Library таба на Task Pane кликвате върху Toolbox. Избирате ISO или DIN стандарта и папката Power Transmission. Избирате си типа зъбноколело (с прави или наклонени зъби, конусно или др. ) и го придърпвате до assembly файла*. Отваря ви се Property Manager в който задаватепараметрите на колелото (модул, брой зъби и др.) Когато сте готов приемате сотметката.

  *Ако искате да създадете Part файл на колелото, тогава в Task Pane върху типа зъбно колело,което сте избрали натискате десен бутон и избирате Create Part