Разглобен изглед в чертежа (Exploded View). Показване и скриване на компоненти в изгледите

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се показва разглобен изглед в чертеж на сглобена единица?
Всеки един изглед може да бъде показан като разглобен, като се постави отметка пред опцията Show in exploded state в Property manager. Необходимо е разглобения изглед да бъде предварително дефиниран в сглобената единица
Като се използва инструмента Exploded View, чрез който се дефинира разглобен изглед
 
Възможно ли е определени компоненти да не се показват само в един от изгледите на чертежа?
Да, като в таба Hide Show Components на диалоговия прозорец Drawing View Properties се посочат компонентите, които да бъдат скрити.
Да, като в Property manager, в раздела Hide Show Components се посочат компонентите, които да бъдат скрити.

Въпроси и отговори