Работа с потребителски свойства от Task Pane панела

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как е възможно да се въвежда информация в потребителските свойства от Task Pane панела?
Като се дефинират шаблони чрез инструмента Property Tab Builder съответно за детайли, сглобени единици и чертежи. Шаблоните трябва да се намират в папката по подразбиране или да се укаже адресът на друга папка, в която се съхраняват.
След като в SolidWorks е зареден файл, съдържащ потребителски свойства, те автоматично се виждат в Custom Properties таба на Task Pane панела. От там могат да се редактират.

Въпроси и отговори