Скициране на окръжности и дъги (Circles and Arcs)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може ли да се изчертае тангенциална дъга към линия, докато се изчертава последователност от линии с инструмента Line ?
Да, като се отдалечи курсорът от началната точка и след това се върне пак в нея, автоматично се активира инструментът за тангенциална дъга (Tangent Arc)
Не, първо трябва да се активира инструментът Tangent Arc ръчно и тогава да се начертае дъга
 
С един и същи инструмент ли се изчертават окръжности и дъги ?
Не
Да

Въпроси и отговори