Взимане на размери от модела (Measure Tool)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Размер може да се вземе, като се посочат:
възможно е да се посочат по единични или всякакви комбинации между стени, ръбове, върхове, елементи от скица и др.
Само между две точки.
Необходимо е двата елемента да са еднакви, например две стени, два ръба и т.н.
 
С помощта на кой инструмент могат да се вземат размери от модела?
Measure tool
Line measure
Smart Dimension