Взимане на размери от модела (Measure Tool)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Размер може да се вземе, като се посочат:
възможно е да се посочат по единични или всякакви комбинации между стени, ръбове, върхове, елементи от скица и др.
Само между две точки.
Необходимо е двата елемента да са еднакви, например две стени, два ръба и т.н.
 
С помощта на кой инструмент могат да се вземат размери от модела?
Measure tool
Line measure
Smart Dimension

Въпроси и отговори

 • Как да намеря табовете

  Николай:

  Не мога да си активирам табът evaluate

  Младен Георгиев:

  Нямате табове защото сте изключили Command manager. Това което виждате в момента са стандрни ленти с инструменит. За да го включите отново, натиснете десен бутон на мишката докато е върху лентите с инструменти и сложете отметка пред Command manager.

 • Захари   Даскалов:

  Видимо въпросът на Веселин Милетиев няма нищо общо с урока от курса Solidworks. Там по посоченото не се говори за периметър на отвора. Има класически понятия в геометрия-та. Цилиндър, основан на окръжност и образуваща. Окръжността има радиус, диаметър и периметър - линейна дължина на окръжността. Всичко това са размери в метрична система. Добре е, че софтуерът на програмата отваря справочни прозорци с изчислени параметри на първичните елементарни площи на изчертаните тела. Понятие "периметър на отвора" не би трябвало да съществува. Поне това си спомням от времето, когато ходих на училище 1960-1973гг.

  Веселин Милетиев:

  На 2,38 минута от видеото се споменава периметъра на отвора. В прозореца Measure е изписан и Perimeter. Отговорът на г-н Даскалов потвърждава моето съмнение, че такова понятие не би трябвало да съществува - такъв е и моят спомен от периода 1970-1981 г.

  Захари   Даскалов:

  Да потърсим за обяснение експерт Младен Георгиев. Известно е, че се е оттеглил от системата, но ще му звъним по моб. Но, ако се върнем на въпроса, невероятно е това да е "сумата от дължините на окръжностите в двата края на отвора". Въпреки всичко не е беда. Важното е, че софтуерът е перфектен.

  Веселин Милетиев:

  Ако направим опит с конусен отвор, изчисленията потвърждават моето твърдение. Забележката ми беше, че понятието периметър на отвор не е коректно.

  Захари   Даскалов:

  Нека се опитаме да разберем по посоченото и елементарни изчисления, че периметър на отвора е цилидричната повърхнина със зададена образуваща от 24 mm и изчислена площ ... съответно.

  Младен Георгиев:

  Системата ви дава периметър на избраната повърхност - в този случай е цилиндрична и дава периметъра на двата ръба (окръжности). Ако гледате урока още веднъж, преди измерването на отвора, е посочено измерване на една от стените на детайла, където отново имаме площ и периметър на повърхността - дължината на всички външни и вътрешни контури.

  Борислав Б. Хъшовски:

  Тук въпросът опира до понятието "периметър на тримерна повърхнина", за което не са ни споменавали в училище (говорили сме само за периметри на равнинни фигури т.е. сумата от дължините на рубовете). В случая с отвора сумата от дължините на ръбовете (периметър на тримерна повърхност) е сумата от перинетрите на 2 окръжности.