Tangent Mate - връзка тип "Тангенциалност"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
На какви обекти може да се наложи връзката Tangent Mate?
На геометрични обекти, които могат да бъдат тангенциални. Например цилиндрични, конични и сферични стени по между си или спрямо равнинни стени
Между всякакви геометрични обекти