Добавяне на материал чрез свързване на сечения (Lofted Boss/Base)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Чрез инструмента Lofted Boss/Base може да се създаде тримерна геометрия, като се:
добави материал чрез свързване на две или повече сечения.
добави материал чрез изтегляне на сечение по траектория.
 
Колко сечения могат да се свържат с инструмента Lofted Boss/Base ?
Най-малко две, но може да бъдат и повече.
Само две сечения.

Въпроси и отговори

 • Как да скицирам в различи равнини?

  Антоанета Ангелова:

  Никъде в уроците не е показано, как се скицира в различни равнини.

  Младен Георгиев:

  Създавате скица в една равнина и излизате от нея. После създавате скица в друга равнина. Съществуват и така наречените 3-Д скици, но те не са засегнати в курса и не са необходими на този етап.

  Христо Радев:

  Как да създадем успоредна равнина на друга

  Найден Георгиев:

  https://www.youtube.com/watch?v=PeyPL6TB7Lo Леко обяснение

  Младен Георгиев:

  Нова равнина може да зададете от бутoна Reference Geometry > Plane. В Propertyn manager трябва да зададете референтна геометрия. Това могат да бъдат други равнини, стени на тримерни обекит, ръбове, върхове или елементи от скица. Когато напълно дефинирата положените на равнинта, той ще светне в зелено. За да дефинирате успоредна равнина, трябва да изберте първата равнина и след това да окажете на какво разстояние от нея да бъде новата. Вместо разстояни може да изберете бутона за успореднос, и да окажете още една референция, която да дефинира отстоянието. Например точка от скица през която да минава новата равнина.

  Николай:

  Тоест за трябва винаги да създаваме нова равнина за да правим такива лофт обекти ? Има ли вариант да преместиш скица та по перпендикулярната и ос примерно ?!

  Младен Георгиев:

  Двумерна скица може да създаде само върху равнина или стена от тримерен обект. За този случай, трябва предварително да дефинрате равнина, а след това да я използвате като основа на скицата.

  Борислав Парасков:

  Има ли видео в което е обяснено как се построява нова равнина ? И защо курса прескача неща без които не може да се продължи напред ?