Една ортогонална проекция (Projected View). Подравняване на изгледите

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се добавя ортогонална проекция на съществуващ изглед с инструмента Projected View?
След като е стартиран инструмента се избира изглед и след това се влачи мишката в желаната посока. Според посоката се появява съответния изглед.
След като е стартиран инструмента се избира изглед и след това от Property manager се избира желаната проекция.
 
Как може да се изключи автоматичното подравняване за даден изглед?
Като върху изгледа се натисне десен бутон на мишката и от появилото се меню се избере Alignment и след това Break Alignment
Като се избере изгледа и в Property manager се сложи отметка пред опцията Break Alignment