Разрези и сечения (Section View). Сложен разрез

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се създава сложен стъпаловиден разрез (с няколко секущи равнини)?
С инструмента Section View, като е маханата отметка пред опцията Auto start section view. Тогава се появява допълнителна лента с инструменти, от която може да се дефинира сложен стъпаловиден разрез
Като се постави отметка пред опцията Offset cutting plane в Property manager