Три ортогонални проекции (Standard 3 View). Типове визуализации в изгледите

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кои изгледи вмъква инструмента Standard 3 View?
Фронтален изглед, изглед отгоре и изглед отляво
Фронтален изглед, изглед от долу и изглед отдясно