Размножаване на градивни елементи до запълване на площ (Fill Pattern)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Задължително ли е преди да се използва Fill Pattern да бъде предварително построен градивният елемент, който ще се размножава ?
Не, инструментът предлага в него възможността да се дефинират отвори с определена форма и размери. Ако обаче те не покриват изискванията, може да бъде построен предварително.
Да, както всички останали инструменти за размножения, изисква да се посочи градивният елемент, който ще се размножава.
 
Кога се използва инструментът Fill Pattern?
Когато се изисква да се запълни дадена площ с определено количество градивни елементи
Когато се изисква да се размножат градивни елементи по скица