Размножаване на градивни елементи до запълване на площ (Fill Pattern)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кога се използва инструментът Fill Pattern?
Когато се изисква да се запълни дадена площ с определено количество градивни елементи
Когато се изисква да се размножат градивни елементи по скица
 
Задължително ли е преди да се използва Fill Pattern да бъде предварително построен градивният елемент, който ще се размножава ?
Не, инструментът предлага в него възможността да се дефинират отвори с определена форма и размери. Ако обаче те не покриват изискванията, може да бъде построен предварително.
Да, както всички останали инструменти за размножения, изисква да се посочи градивният елемент, който ще се размножава.