Линейно и кръгово размножаване в скиците (Linear Sketch Pattern & Circular Sketch Pattern)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
В колко посоки могат да се размножават елементи чрез инструмента Linear Sketch Pattern?
В две
В една
В николко
 
Може ли да се контролира броят на размноженията на по-късен етап, след като вече не е активен инструментът Linear Sketch Pattern или Circular Sketch Pattern ?
Да, ако е била включена опцията Display Instance Count докато е създавано размножението. В графичната област се появява число, което показва броя и то може да бъде редактирано
Да, като отново се стартира инструментът и оттам се промени в поелото Number of instances
Не, няма такава възможност