Помощник за стандартни отвори (Hole Wizard)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво представлява Hole Wizard ?
Инструмент, в който има голяма база от стандартни отвори
Инструмент, с който се създават само резбови отвори
Инструмент, който замества Cut Extrude

Въпроси и отговори

 • Как да изобразим външна резба?

  Михаил Таков:

  Как  да изобразим външна резба, например да построим болт М10 х 40 с дължина на нарязаната част 25 мм? 

  Младен Георгиев:

  Единият начин еда я изобразите схематично, а другият да изобразите детайлно навивките и профила нарезбата. Първият начин е по-широко използван и е за предпочитане, защото нетовари излишно файла с информация.

  За да изобразите външнарезба схематично, най-напред си построявате цилиндричната част на детайла свъншния диаметър на резбата. Ако това е болт М10 – построявате тялото му сдиаметър Ф10 и желаната дължина. След това от менюто Insert -> Annotations избирате Cosmetic Thread. В Property Manager посочватекръглия ръб от който искате да започне резбата.  От падащия списък избирате стандарт нарезбата, например ISO. А от следващия (Size)размера, например М10. От последния падащ списък избирате крайното условие. Акоискате да е по цялата дължина на цилиндъра – Through или Blind за да зададете желана от вас стойност.Когато сте готови приемате с отметката.

  Вътрешниядиаметър на резбата, построена по този метод, се изобразява в модела и вчертежа с тънки линии, съгласно изискванията на стандарта. В модела може да севизуализира и като текстура. За целта се отива в Options -> Document Properties-> Detailing и се поставя отметкапред Shaded Cosmetic Treads.

  По същият начинможете да изобразите схематично и вътрешна резба. Резбите на всички резбови отговори създаденис инструмента Hole Wizard, саизобразени по подразбиране по този начин.

  Ако искате даизобразите навивките и профила на резбата, то тогава във SW2015 или по-стара версия трябва да използвате инструмента SweptCut. Необходими са ви две скици,една за профила на резбата, и една за траектория - в случая спирала снеобходимата стъпка и диаметър. Спирала се построява с инструмента Insert-> Curve -> Helix and Spiral. Той също от своя страна изисква да се скицира окръжност, която определя диаметърана спиралата. След което в Property Manger задавате необходимите параметри, като стъпка,брой навивки или дължина. След като сте готови със профила и траекторията (спиралата),стартирате инструмента Swept Cut и ги посочвате във съответните полета, аналогично на SweptBoss/Base. Във SW2016,целият този процес е опростен, катоима добавен специален инструмент за резби - Thread. 

  Михаил Таков:

  Благодаря за подробния отговор.