Текстови бележки (Note).

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как може да се подравнят няколко текстови бележки наведнъж?
Като се изберат всичките и се натисне десен бутон върху една от тях. От менюто се посочва Align и след това се избере желаната команда за подравняване.
Като се изберат всичките и в Property Manager се натисне желания бутон за подравняване.
 
Как може да се изключи водещата стрелка за текстови бележки?
От Property Manager, като се натиснем бутона No leader.
Като се избере стрелката в графичната област и се изтрие.