Среда за работа с чертежи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какви режими има в средата за чертежи и за какво се използват?
Edit sheet, при който се редактира чертежа, като се добавят изгледи, размери и анотации. И Edit sheet format, при който се редактират стандартната рамка и основната таблица
Editing part, при който се редактира детайла в чертежа
Edit sheet, при който се редактират стандартната рамка и основната таблица. И Edit sheet format, при който се редактира чертежа, като се добавят изгледи, размери и анотации
 
Как може да се мести чертежа на екрана?
Със задържан среден бутон на мишката, след което се влачи в желаната посока
Със задържан десен бутон на мишката, след което се влачи в желаната посока
Като се върти колелото на мишката