Допълнения към урока
Учебна програма Компютърно счетоводство с Микроинвест Делта про
3. Дълготрайни активи

Придобиване на дълготраен актив с направени разходи за доставката му.

Придобиване на дълготраен актив с направени разходи за доставката му.
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Дискусия към урока