Придобиване на дълготраен актив с направени разходи за доставката му.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
При заприходяването на машина с направени допълнителни разходи се прави следната контировка:
Дебит Машини / Кредит 613
Дебит 613 / Кредит Машини
Дебит Машини / Кредит 401