Продажба на продукция

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Забележка под урока

При отписване на продукция има два начина: Първият е чрез Операции - Стоково-материални запаси - Изписване на СМЗ; Вторият начин за отписване на продукция е ръчно като се прави контировка.

 

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Продадента продукция се отписва по:
продажна цена
себестойност
не се отписва