Продажба и отписване на дълготраен актив.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Отписването на дълготрайни активи става с:
Контировка на отписания актив
Продажбата му или бракуването
Въвежда се операция от Бързи команди - Отписване на актив