Отчитане на командировката във валута.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

 

Забележка под урока

 

1000 щатски долари се връщат, а не 1000 лева. В случай, че когато подотчетното лице връща сума във валута и фиксингът на БНБ е по-висок от този когато е получило валутата, се използва сметка 724 Приходи от валутни операции, която се записва в Кредит.

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Отчитането на върнати пари в касата във валута от подотчетно лице, става по:
курсът на БНБ в деня на получаване на валутата
курсът на БНБ в деня на връщане на валутата
осреднен курс на БНБ