Допълнения към урока
Учебна програма Компютърно счетоводство с Микроинвест Делта про
3. Дълготрайни активи

Придобиване на дълготраен актив без допълнителни разходи. Амортизация.

Придобиване на дълготраен актив без допълнителни разходи. Амортизация.
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Дискусия към урока