Придобиване на дълготраен актив без допълнителни разходи.Амортизация.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
От кога започва да се начислява амортизация?
от момента на въвеждането на дълготрайния актив в експлоатация
от следващата календарна година
от месеца следващ месеца на въвеждане в експлоатация